Kurumsal
Kalite Politikası

Başkent İstanbul Oto Cam Pazarlama Kim. Mak. Taş. San. Ve Tic. A.Ş., ISO 9001:2008 standardının şartları ile uyumlu olacak şekilde bir kalite yönetim sistemi kurmak için gerekli olan kalite el kitabı, prosedür, kalite planı, proses akış şeması, talimat gibi dokümanları hazırlayarak uygulamaya başlamıştır. Sistemin uygunluğunu sürdürmek ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek için kontroller, iç tetkik uygulamaları ve yönetimin gözden geçirme toplantıları yapmaktadır.

 

Başkent İstanbul Oto Cam Pazarlama Kim. Mak. Taş. San. Ve Tic. A.Ş.’nde birbirine paralel olarak yürütülmekte olan iki prosesi olan cam, oto cam ürün tedarik ve pazarlama ve montaj hizmeti, ISO 9001:2008 standardının ürün/hizmet gerçekleştirme prosesine karşılık gelmektedir. Adı geçen proseslerin kaynağı, sorumluları, çalışma şartları (kabul kriterleri), proses girdi ve çıktıları, performans kriterleri, kontrolü ilgili prosedürlerde, kalite planlarında tanımlanmıştır.

 

Şirketin amacına uygun olarak belirlenen entegre politika hedeflere de bir çerçeve oluşturmakta ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır. 

 

Şirketimizin her kademesindeki personele iletilmesi ve anlaşıldığının tespit edilmesi amacıyla; toplantılar düzenlenir, eğitimler verilir, entegre politikanın kopyaları dağıtılır, iletişim araçları ile duyurulur.